makale

hepsi | bugün   8 entry   -

2

alanında uzman olmak, her hangi bir konuda bilgi vermek, belli uzunlukta istenilen konu hakkında yazı yazma işlemine makale adı verilir.

1

belirli kırallara göre ve bilimsrl olarak yazılan uzun yazılardır. bilimsel olanların da nesnel bir dil kullanılır. tez ve hipotezler üretilir. akademik olanları daha makbuldür.

1

uzun araştırmalar sonucu yazılan, yazılırken belli kurallara uyulması gereken, bilimsel yazılardır. dergilerde yayımlanabilir. yazan kişiye özgün olması beklenir.

1

bir yerde bir düşünceyi anlatmak yada bu düşünceyi ispatlamak amacı le yazılan yayınlardır.edebi makale yada mesleki makale gibi yazılardır.

0

gazete ve dergilerde herhangi bir konu hakkında kendi görüşlerini ön plana çıkaran, belirli uzunlukta başlıklı yazılardır.

0

herhangi bir konuda bilgi vermek maksadıyla alanında uzman kişiler tarafından yazılan akademik veya akademik olmayan yazı.

0

gazete ve dergilerde yayımlanması için herhangi bir konuda görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için belli uzunlukta, başlıklı ve genellikle imzalı yazılan yazılara da "makale" denir.

0

bir konuyu açıklamak ya da o konu hakkında çeşitli akademik bilgiler vermek amacıyla yazılan yazılara makale denir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.