âbit

hepsi | bugün   3 entry   -

1

ibâdet eden, farzları ve vacibleri yerine getirdikten sonra çeşitli nâfile ve yapılması sevab olan işlere devam edene denir.

1

ibâdet eden. farzları ve vâcibleri yerine getirdikten sonra çeşitli nâfile ve yapılması sevab olan işlere de devam eden. çokluk şekli, ubbâd'dır.
kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
tevbe edenler, âbidler, hamd edenler (cihâd veya ilim öğrenmek için) seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, emr-i mârûf nehyi anil münker yapanlar ve allahü teâlânın sınırlarını koruyanlar (yok mu? işte onlar da cennet ehlidir. habîbim) sen o mü'minlere dahi cenneti müjdele. (tevbe sûresi: 112)
allahü teâlânın haram kıldığı (yasak ettiği) şeylerden sakın, insanların en âbidi olursun. (hadîs-i şerîf-miftâh-un-necât)
âbidin en büyük maksadı, âhiret sevâbına kavuşmaktır. âbid, ibâdetinden öyle zevk alır ki, ibâdetten bir an men' edilse, onun için en büyük eziyet olur. hattâ âbidlerden biri; "ölümden korkmuyorum, ancak gece ibâdetime mâni olacak diye korkuyorum" de miştir. diğeri de; "allahım mezarımda da bana ibâdet imkânlarını ihsân et" diye duâ etmiştir. (imâm-ı gazâlî)

1

kelime anlamı olarak "kul" manasına gelen kelimedir. islama göre bir kulda bulunması gereken ibadet etme vasfını da içeriğinde barındırır.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.