tüzük

hepsi | bugün   2 entry   -

2

kanunların uygulamasını göstermek veya kanunların emrettiği işleri belirtmek üzere kanunlara aykırı olmamak ve danıştay incelemesinden geçirilmek şartıyla bakanlar kurulu tarafından çıkarılır

0

yasalarca belirlenen bir maddenin bakanlar kurulundan geçmesi ve cumhur başkanının onayı ile resmi gazetede yayınlanan karar.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.