türkü

hepsi | bugün   7 entry   -

1

türk halk müziği eserlerinden her biri "türkü" olarak anılır. genellikle sözleri hece vezniyle yazılmıştır. bestecisi ve bilinmez, anonim müziklerdir. yüzyıllar öncesinden günümüze gelenleri bile vardır. halkın sevincini, üzüntüsünü, aşkını döktüğü eserlerdir. şahsen bu ülkede yaşayıp da türkü sevmeyenleri, türkü bilmeyenleri anlamam mümkün değil.

1

sözleri genellikle halk şiiri biçiminde olan, yazanı ve besteleyeni bilinmeyen, halk ezgileriyle oluşmuş bir şarkı türü.halk şiirinde, hece ölçüsüyle yazılan, genellikle kavuştaklı, bireyin ya da toplumun acılarını, sevinçlerini vb. dile getiren, kendine özgü bir ezgiyle söylenen bir koşuk biçimi, türüdür. günümüz kadat gelmiştir.

türkü
1

kendine özgü ve belirli bir ezgi ile söylenen, hece ölçüsüyle yazılan ve zamanla anonimleşen bir nazım biçimidir.türküler ana dörtlüklerle,onu izleyen nakaratlardan oluşur.

2

belirli bir olay üzerine yazılmış ve zaman içinde anonim hale gelmiş olan halk ezgileridir.boşyere yapılmazlar hatta ferhan şensoy'un deyimi ile "siz diskoda dingildeyin diye yapılmaz".

2

halk ezgileri kullanılarak bestelenmiş, bağlama vb... çeşitli sazlarla süslenebilen müzik.

1

yazarları genelde bilinmeyen anonim tarzında sözlerin saz veya çeşitli enstrümanlar eşliğinde söylenen şiirler.

1

anadoluda ortaya çıkmış halkın aşk ve gündelik hayatını anlattıgı şarkı türü.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.