sözlük

hepsi | bugün   14 entry   -

3

kelimelerin ne olduğunu anlatmak için yapılan küçük bilgiler verilen kitaplara denir.

1

kelimelerin tanımlarının, eş anlamlarının ya da başka dillerdeki karşılıklarının da bulunduğu çeşitleri olan bir yapıdır.

2

sözlük her hangi bir kelimenin tek cümle olarak bakılıp bütün cevaplarının görülmesidir

0

sözlükler,bir kelimenin anlamını en doğru şekilde bulabileceğimiz küçük boyutta kitaplardır.

0

bir çok kelimenin ne anlama geldiğini bulabileceğimiz ufak kitaplar olarak tanımlanabilmektedir. türkçe diline uygun olan her kelimenin anlamını türkçe sözlükler de bulabiliriz.

1

kelimelerin anlamlarını anlamamıza yarayan yazılı bir şekilde bize sunulan kitaplar veya internet üzerinde sitelerdir.

0

insanların bilmedikleri bir şey hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılmış olan bir tür kitapçık.yani bilinmeyen kelimeleri öğrenmeye yarar.ingiizce türkçe sözlüğü gibi.

0

bir dilin bütün sözcük ve deyimlerini ya da belli bir alandaki sözcüklerini ya da belli bir çağda kullanılmış olan sözcük ve deyimlerini abece sırasıyla vererek anlamlarını açıklayan, tanımlayan ya da başka bir dildeki karşılıklarını gösteren yapıt.

0

dil anlatım bilgisine dayalı türenen ve türenmiş kelimelerin anlam yetersizligi bakımından anlamına tabi koşulmak sureti ile anlamını ögrenmek için bakılan kitapçıktır.

1

değişik dillerde hazırlanabilen bir başvuru kitabıdır. o dildeki kelimelerin anlamlarını içerir. genellikle alfabetik sıraya göre anlamı merak edilebilecek her kelime yer alır. bir dildeki kelimenin başka bir dildeki anlamlarını açıklamak için de hazırlanabilir.

0

bir dilin bütün anlamlarını belli bir zaman diliminde bulunan kelimelerin deyimlerin alfabetik sıraya göre sıralanıp açıklamasını yapan karşıya dillerde verilen eser, lügat.

1

insanların kelimelerin anlamlarına bakmak için kullandıkları büyük ya da küçük olabilen kitaplardır. deyimler ya da atasözleri sözlüğü de bulunmaktadır.

0

bir dilde kullanılan kelimelerin anlamlarının yazılı olduğu kalınca kitaplardır. bir dilden başka bir dile çeviri şeklinde de olabilmektedir. ya da özel bir alan için hazırlanmış, o alandaki kelime ve cümlelerin açıklamalarının bulunduğu kitaplardır.

0

bir dilde oluşan kelimelerin bir alfabetik sıraya göre dizildiği o kelimelerin kısaca ne anlama geldiğini bildiren ve fazla detaya girmeyen kitaptır.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.