şarkı

hepsi | bugün   1 entry   -

0

divan edebiyatında murabbadan doğmuş bir şiir biçimi.bestelenmek amacıyla oluşturulan ve dört dizelik bentlerle kurulan bir şiir biçiminin, halk edebiyatındaki türkü türünün etkisiyle oluştuğu sanılıyor.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.