şarkı

hepsi | bugün   5 entry   -

0

divan edebiyatında murabbadan doğmuş bir şiir biçimi.bestelenmek amacıyla oluşturulan ve dört dizelik bentlerle kurulan bir şiir biçiminin, halk edebiyatındaki türkü türünün etkisiyle oluştuğu sanılıyor.

0

içinde çeşitli duyguları uyandıran ezgileri olan nakaratları bulunan aşk konusu üzerinde olan ezgi beste müzik parçasıdır müziği söyleyen kişiye de şarkıcı denir.

0

sözü ve müziği olan, insana güzel duygular yaşatan sanat ürünüdür. şarkı söyleyene şarkıcı ya da sanatçı denir. şarkı söylemek doğuştan gelen bir yetenektir. bende yoktur.

1

sözlerin melodiler ile şarkıya dönüştürülmüş halidir. insanlara farklı hisler uyandırdıkları görülmektedir.

0

ilham kaynağıyla yazılan dörtlük ve dizelerin notalandırılarak, uygun enstrümanlar yada müzik aletleriyle stüdyoda söylenerek daha sonra piyasa da ilk söyleyeni ve başkaları tarafından da söylenebilen müzik türü.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.