liberalizm

hepsi | bugün   3 entry   -

0

toplum ve devlet hayatında hürriyet ve serbestliğin en geniş öl.üde uygulanmasını savunan siyasi ve iktisadi görüş.

1

bireyin özgür olmasını ve ekonomik güçler arasında özgür yarışmayı, devletin bireyler, sınıflar ve uluslar arasındaki ekonomik ilişkilere karışmamasını isteen siyasal ve ekonomik öğretilere denir.

1

liberalizm, bireysel özgürlük üzerine kurulan bir siyasi felsefe veya dünya görüşüdür. bireysel özgürlük ve bireysel haklar düşüncesiyle yola çıkan liberalizm, daha sonraki yıllarda farklı türlere bölündü ve bireylerin eşitlik ilkesinin de önemini vurgulamaya başladı

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.