kurs

hepsi | bugün   7 entry   -

1

bir insanın bir konu yanda bir iş hakkında devlet kurumlarından yada özel kurumlardan bazı konular hakkında ders almalarıdır.

0

herhangi bir konuda insanların kendilerini geliştirmesi için gidilen derslerin bütünüdür.

1

bir şeyler öğrenmek, kendini geliştirmek veya bir alanda uzmanlaşmak gibi amaçlarla bazen devlet bazen de özel olarak verilen dersler. genelde faydalı olsa da insan içten içe kendini veremiyor kurslarda sanırım.

0

resmi ve özel kuruluşlarca ilgilenen kişilere belirli bir konuda bilgi, beceri, davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen belirli derslere dayalı, belirli süresi olan eğitim etkinliği.

0

ınsanları en bilginin verildiği buralarda hiçbir bilgiye sahip olmayan kişi belli sertifikalar alıp bir iş hakkında meslek hakkında öğrendiği ilk bilgiler burada sağlanır.

0

destekleyivi ya da yeni bilgi ve beceri kazandıran eğitim-öğretim faaliyetidir. ülkemizde birçok özel ve resmi kurs merkezi vardır. resmi kurslar olarak; belediyelerin kursları, işkur meslek edindirme kursları, halk eğitim merkezleri vb. sayılabilir. özel kurslar ise sayılamayacak kadar çoktur.

0

bireylerin kendilerine bazı ilgi ve alanlarda tecrübeye dayalı bilgi artırımı yada bilgiye dayalı tecrübe sağlamak amacıyla belirli süreli olarak eğitim aldıkları özel yada devlet kurumları.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.