jest ve mimik

hepsi | bugün   2 entry   -

2

birşeyi yada bir olayı açıklamak amacı ile kullanılan, acıyı, sevinci, hüznü, şaşkınlığı vb... şeyleri göstermek için başvurulan el ve yüz hareketleridir.

1

mimik bir duygu ve düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılmasıdır. mimikler, bir duyguyu veya düşünceyi anlatmak ve duyguları pekiştirmek için kullanılmaktadır.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.