görgü kuralları

hepsi | bugün   5 entry   -

1

insanların ve toplumların yapageldikleri ve artık yapılmadığında ayıp kabul edilen şeylere görgü kuralları denir. mesela misafiri kapıda karşılamak, terlik vermek, büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atmak gibi.

0

ınsanların toplum içerisinde yapıp veya yapmaması uygun olan veya olmayan şeyleri bilinmesi bir insanın ahlakının güzel olup olmaması durumudur.

0

toplum içinde yaşadığımız için toplumun kurallarına ve görgü kurallarına uymamız gerekir. beraberce yaşamanın en büyük gerekliliği kurallardır. eğer kurallar olmasa toplum da olmaz. görgü kuralları da çok önemlidir. uyulması şarttır. hanzoluk etmeyin! görgülü olun.

0

toplumdaki insanların belli bir saygı çerçevesi dışına çıkmaması için koyulmuş kurallardır.

0

toplumda yaşayan insanların bir birlerine karşı sevgi saygı çerçevesinde geliştirmiş olduğu davranışlar bütünü olarak değerlendirebilirim. toplum tarafından kabul edilmeyen davranışların kınandığı, kişilerin toplumun ortak değerline uygun bir yaşam sürmesini sağladığı kurallar bütünü diyebilirim.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.