baskına uğramak

0

beklenmedik bir zamanda ani bir şekilde suç işleyen veya kanun dışı bir iş yapanların yakalanma durumudur.

1 entry daha başa dön ↑

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.