bent

hepsi | bugün   1 entry   -

0

ikiden çok dizeli parçaların adı. manzumeler murabba muhammes , terciibend, terkibibend gibi adlar alır. fıkra, makale karşılığı olarak da kullanıldı.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.