ateist

hepsi | bugün   7 entry   -

0

bir yaratıcının varlığını, metafizik inançları, ruhani varlıkları kabul etmeyen kişilerdir. sözlükler de "tanrıtanımaz" olarak da açıklanır. ancak bu tanımlama hatalıdır. çünkü tanrı tanımaz ifadesinde var olan bir yaratıcıyı inkar etme manası vardır. oysa ateistler tanrıların hiç olmadığına inanır.

1

yaradılışı var oluşu ve tanriya inanmayip hayatini dini bir idolojiye bağlamayan dinsiz insanlara denir.

0

ateizm, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları ve dinleri reddeden; doğruluğuna inanılan gerçekliğiinanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır.

0

ateizm tanrının var olmadığını savunan görüştür.
evrenin tesadüf eseri yaratıldığını savunur

0

genellikle hiç bir dine inanmayan ve dini yalanlayarak allah'a şirk koşan her kimseye verilen addır.

1

ateizm, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları ve dinleri reddeden; doğruluğuna inanılan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır.

0

bir akımdır allah'ın varlığını ve birliğini inanmayan kimseler bu akımda toplanmıştır hiçbir şekilde onun varlığına inanmaya aksini iddia eden kişilerdir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.