anayasa

hepsi | bugün   4 entry   -

0

bir devletin temel kanunlarını,devletin yönetim şeklini,yasama,yürütme ve yargı güçlerinin nasıl kullanacağını gösteren,devletle halk arasındaki karşılıklı hak ve özgürlüklerini belirten kanun.

0

devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yargılama ve yürütme kurallarının nasıl kullanılacağını belirten en önde gelen yasalardan biridir.

0

bir devletin kurumlarının nasıl işlemesi gerektiğini belirleyen yazılı kabul görmüş kurallardır. bazı devletlerde bu kurallar yazılı olmayabiliyor.

0

bir devletin ana kanunudur. temel yasadır. diğer yasaların hepsinin temelini oluşrurur. anayasaya aykırı bir yasa çıkartılamaz.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.