anayasa

hepsi | bugün   5 entry   -

0

bir devletin temel kanunlarını,devletin yönetim şeklini,yasama,yürütme ve yargı güçlerinin nasıl kullanacağını gösteren,devletle halk arasındaki karşılıklı hak ve özgürlüklerini belirten kanun.

0

devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yargılama ve yürütme kurallarının nasıl kullanılacağını belirten en önde gelen yasalardan biridir.

0

bir devletin kurumlarının nasıl işlemesi gerektiğini belirleyen yazılı kabul görmüş kurallardır. bazı devletlerde bu kurallar yazılı olmayabiliyor.

0

bir devletin ana kanunudur. temel yasadır. diğer yasaların hepsinin temelini oluşrurur. anayasaya aykırı bir yasa çıkartılamaz.

0

anayasada tanımında devletin kuruluş ve işleyişini, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen temel yasa. 1921 anayasası ilk anayasadır.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.