5.0

Metin ve Şair

önce - diğer kategorisine elifiniz33 ekledi.
1 yorum    -   paylaş        

iyi puan

5

Bir sanat yapıtının onu ortaya koyan sanatçıdan bütünüyle bağımsız olması düşünülemez. Bir şiir ike şairi arasında birçok yönden ilişki kurulabilir. Şiir herşeyden önce şairin üslubunu yaslandığı geleneği, benimsediği şiir anlayışını, akımını yansıtır. Mesela Arif Nihat Asya nın şiirlerine baktığımızda milli zevk ve heyecanı sürdürdüğünü, bu geleneğe yaslandığını Ataol Behramoğlu nun şiirlerine baktığımız da toplumsal bir içerik olduğunu, toplumcu şiir geleneğine yaslandığını görürüz.

Metin ve Şair ortalama puanı 5.0

1 çok kötü, 2 kötü, 3 orta, 4 iyi, 5 çok iyi.