5.0

Divan şiiri

önce - diğer kategorisine elifiniz33 ekledi.
1 yorum    -   paylaş        

iyi puan

5

Divan şiiri genel olarak Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü, süslü ağır bir dille oluşturulur. Aruz vezninin farklı kalıpları kullanılır, nazım birimi beyittir. Divan şiirinde konu bütünlüğü değil beyit güzelliği tercih edilir. Genellikle zengin kafiye kullanılır, son beyitte şair mahlasını söyler.

Divan şiiri ortalama puanı 5.0

1 çok kötü, 2 kötü, 3 orta, 4 iyi, 5 çok iyi.