4.2

Toprak Kirliliği

önce - diğer kategorisine Haticemirac ekledi.
25 yorum    -   paylaş        

iyi puan kötü puan

5

Canlı Yaşamının en yoğun bulunduğu biyosferde tüm karasal ekosistemler için Taşıyıcı unsur olan toprak doğrudan veya dolaylı yollardan kirlendiğinde canlılar için önemli sorunlar oluşturur kirlenen toplanın temizlenip arındırılması ise diğer ortamlara göre çok daha zordur toprakta tarımsal amaçlı kullanılan kimyasal maddelerin birikmesi o bölgedeki tarım doğrudan zarar vermesi yanında toprağın Taşıyıcı özelliği nedeniyle yeraltı sularının kirlenmesi sonucunu doğurmaktadır Ayrıca kirlenmiş havanın içerdiği asit gazlarını neden olduğu Asit yağmurları ve bu yaşların taşıdığı azot oksit kükürt oksit gibi gazların toprakta kurulmasıyla çeşitli yollarla kirlenen suların toprağa karışması toprağın yapısının bozulması ve katı atıkların gerekli Özen gösterilmeden depolanması gibi etkenler toprak kirletmekte ve hatta kullanılamaz Hale getirmektedir.

3

Toprak kirliliği çok ciddi bir sorundur. Bugün dünyanın birçok yerinde topraklarda ağaçlar kesiliyor ve yerlerine kocaman apartmanlar dikiliyor. Attığımız çöpler, geri dönüştürülmeyen poşetler ve diğer tüm şeyler toprağı kirletmektedir. Temizlemek yerine daha da kirletiyoruz ve attığımız bir çöp parçasının bile yok olması yıllar sürüyor.

5

Insanlar olarak besinlerin çoğunu topraktan karşılarız ama bazı kimyasallar yüzünden kirlenen toprak çok zor temizlenmekte ve buda tarımı azaltamakla birlikte sağlık olarak da kötü sonuçlarla karşılaştırıyor.

4

Toprak kirliliği çağımızdaki en kötü çevre kirliliği olan ve sağlıkli çevremizi yanlış sulama veya yanlış tarımlarda kullanılmasi toprağa asitli şeylerin atılması ve piller naylon gibi şeylerin atılması Toprak kirliliğine neden olur gelecek için yaşanılamayacak bir çevre bırakıyoruz şuan.

paylaş - şikayet
5

Toprak kirliliği,katı,sıvı ve radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır. Topraklarda meydana gelecek tüm olumsuz değişimden insan yaşamını kuvvetle etkileyecek güce sahiptir

paylaş - şikayet
4

torakların kirlenmesi insanların yaptıklarından dolayı ortaya çıkan atıkların zararlı şeylerin oralarda bulunan canlı türlerine bitkilere vede orada yaşayan diğer canlılara toksik maddeler ile zarar verilmesi demektir bu kirliliklerde bir çok zarar verirler.bununda bir çok zararları vardır.mesela toprakta yaşayan canlılara karbon dioksit azot gibi maddeler sebebi ile toprak verimsizliği de azalır.

paylaş - şikayet
4

İnsanların bilinçsiz olarak herşeyi üstüne atarak bir felakete sürüklemesi dünyayı mangal közleri olsun yüzyıllarca erimeyen pil ve poşetler olsun atarak dünyanın felakete sureklemesini hızlandırıyorlar en yakın zamanda bilinçli olmaları dileği ile

paylaş - şikayet
5

Toprak kirliliğinin başı plastik ve naylon poşetler, kırılmış cam parçaları, karton kutulardan yapılmış ambalajlar, pillerden yapılan kimyasallar çevreyi büyük ölçüde etkiler ve bunun bize zararı vardırÇünkü besinlerin genetik yapısını bozarak bizi ve çevreyi kötü yönde etkiler.Ve bu genetiği değiştirilmiş yiyecekleri yediğimiz zaman kanser gibi hastalıklar ortaya çıkar.

5

Plastik, petrol, cam, sakiz vb. Seylerin dogaya yani topraga atilarak topragin kirletilmesidir. Her atilan cöpün toprakfa çözülme suresi de farkli malesef. Kendimize degil gelecek nesillerin yasam alanlarini katlediyoruz resmen.

paylaş - şikayet
3

Toprak kirliliği insanlarin yiyecek içecek poşet vb. Şeyleri doğaya bırakmasıyla oluşan bi doğal kirliliktir.

5

toprak kirliliği 4.5 milyar yıldır kendini düzenleyen ve kendini tasarlayan gezegenimizin son 100 yılda üstüne süçan kirleten amına koyan insan ırkının yarattığı bir atıktır bu yüzden insanlar ölmelidirler

4

İnsanlarımızın yaptığı kötü davranışlar sonucu ortaya çıkıyor bu konuda insanlar çok duyarsız eğer biraz duyarlı olursak bu konuyu az da olsa atlatmış oluruz aynı şekilde sanayi atıklarını toprağa dökmek yerine geri dönüşüme kazandırırsak bu durum oldukça önüne geçeriz çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak isteriz.

5

Toprak kirliliği atık piller plastik şişeler naylon poşetlerin dogada cabuk kaybolmaması toprakta yok olmasını beklemek topragı kirletir ve verimliliği azalır

paylaş - şikayet
4

Bu konuda yazacak o kadar çok şey varki bir çok kişinin aklına pil plastik falan gelebilir ama en kötüsü tarımda kullanılan kimyasal atıklar bence

5

Hepimizin bildiği gibi insanlar ve canlılar olarak toprak kürenin içinde yaşıyoruz ve aslında bir yandan bakarsak toprakdan geldik toprağa da gideceğiz. Bütün hayatımız boyunca toprağa bağımlı bir şekilde de yaşayacağız . Besinlerimizin bir çoğunu direkt topraktan veya dolaylı yoldan yine topraktan alırız ( Dolaylı olarak hayvanlar mesela biz et yiyoruz ama hayvanı besleyen otlar) . Eğer toprak kirliliği olursa da hem doğanın dengesini bozmuş oluruz . Aynı zamanda da inaanoğlu olarak kendi sonumuzu kendimiz getiririz.

3

Toprak kirliliği toprak aslında her şeyin başlangıcı insan topraktan yaratılmış yiyecekler topraktan geliyor ve dünyanın ana maddesi toprak toprak olmassa dünya ve insanlar diye bir şey olmaz bence :) iyi akşamlr

5

Toprağı kirletende biz insanlarız doğayı mahveden toprağı havayı kirletenlerde biziz halbuki doğanın bize verdiği güzellikleri yok ediyoruz

5

Sanayi atıkları ile birlikte nüfus artışının da getirdiği kirlilik malesef hava su toprak kirliliginden dolayı insanlar kanser ve daha bir sürü hastalığa yakalanmaktadir

5

Toprak kirliliği katı sıvı ve radyoaktif atıklar tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulması. Topraklarda meydana gelecek tüm olumsuz değişmeler insan yaşamını önemli ölçüde etkileyecek güçtedir...

3

Toprak kirliliği; toprağın, insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli bileşiklere bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve yetiştirilen bitkilere veya bu bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar verecek düzeyde anormal fonksiyonda bulunmasını, toprağa eklenen kimyasal materyalin toprağın özümleme kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim kapasitesinin düşmesi şeklinde tanımlanabilir.

Toprak sistemi ilişkili olduğu su ve hava sistemlerinin içerdiği kirletici unsurlar için son depolama noktasıdır. Diğer taraftan toprak, karasal ekosistemin taşıyıcı unsurudur ve toprak kalitesindeki değişim, gerek doğal ve gerekse tarım ekosisteminin verimliliğini etkilemektedir. Çevre Mevzuatı çerçevesinde 08.06. 2010 Tarih ve 27605 Sayılı Resmi Gazete’de “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” yayımlanmış olup 31.05.2005 tarih ve 25831 sayılı Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.Toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerin tespiti, kayıt altına alınması, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesine ilişkin teknik ve idari usul ve esasları kapsamaktadır.

Kirlenmiş saha veya tesis: Şüpheli sahalar arasında yer alan, bu Yönetmelikte öngörülen Birinci Aşama Değerlendirme veya İkinci Aşama Değerlendirme sonucunda, mevcut toprak kullanımı veya gelecekteki muhtemel toprak kullanımı dikkate alındığında, insan ve çevre sağlığı bakımından önemli ölçüde risk oluşturan, insan faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeli kirletici maddelerin bulunduğu teyit edilen ve temizlenmesi gerektiğine karar verilen sahayı veya tesisi,

Kirlenmiş toprak: Bu Yönetmelikte öngörülen birinci aşama değerlendirme veya ikinci aşama değerlendirme sonucunda, mevcut toprak kullanımı veya gelecekteki muhtemel toprak kullanımı dikkate alındığında, bünyesinde insan ve çevre sağlığı bakımından önemli ölçüde risk oluşturan, insan faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeli kirletici maddelerin bulunduğu teyit edilen ve temizlenmesi gerektiğine karar verilen toprağı,Kirlilik gösterge parametreleri (KGP): Şüpheli sahada kirliliğin mevcudiyetine yönelik muhtemel belirsizlikleri gidermek ve birinci aşama değerlendirme sürecinde alınacak kararın güvenilirliğini artırmak amacıyla toprak ve gerekli durumlarda su ve gaz numunelerinde ölçülen ve Ek-2, Tablo 1 ve 2’de listelenen parametreleri,

Noktasal kaynaklı toprak kirliliği: Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı sırasında

5

Örneğin herbalife beslenme danışmanlığı yapıyorum ve bu şirket bu konuya çok önem vermekte , şöyleki şuanda yediğimiz hiçbir besin yıllar önceki besin değerlerini karşılayamıyor nedenleri çok fazla olmakla beraber bir diğer nedeni toprak kirliliği bunun önüne acilen geçmeliyiz

3

Bligilendiri içerikler isteyin gidin internet kqdade pubg mobil atın

4

Toprak kirliliği olmasa şuan yediğimiz meyveler sebzeler sağlığımıza daha faydalı olup yaşamımızı daha iyi etkilerdi bazen etrafa bakıyorum tarlalar azaldı insanlar topraklardan verim alamıyor keşke böyle olmasa hem bizim sağlığımız açısından hem de işçinin geliri açısından

3

insanların yaratmış olduğu kirlilikten kaynaklıdır şişe vs atmazsak topraklarımız kötü olmaz

3

Toprak kirliligine bir cok etken vardır ve bu etkenlerin tek yaratıcısı insanlardır.

Toprak Kirliliği ortalama puanı 4.2

1 çok kötü, 2 kötü, 3 orta, 4 iyi, 5 çok iyi.