4.7

Toplumsal Statü

önce - diğer kategorisine Haticemirac ekledi.
7 yorum    -   paylaş        

iyi puan

5

Statü kişinin toplumsal yapı içinde işgal ettiği konumdur Örneğin öğretmen öğrenci din adamı polis ve sanatçı gibi bireyin statüsü onun toplumda kim olduğunu ve kimlerle ilişki kuracağını gösterir Örneğin hastanede çalışan bir hasta bakıcı çalıştığı kurumda Doktorlar hemşireler sağlık memurları hasta bakıcılar teknisyenler hizmetliler güvenlik görevlileri yöneticiler memurlar hastalar ve hasta yakınları ile karşılıklı ilişki içindedir hasta bakıcı iş tanımı gereği yapmakla sorumlu ve görevli olduğu işleri üstlenir çalışma ortamı ve yaşamı dışında bu bireyi ve statülerini ele alırsak Onun bir erkek eş baba çocuk amca komşu arkadaş gibi birçok statüsü sayılabilir.

5

Toplumun belirli bir organizasyon ile görevlere ayrılmasıdir. Biçilen roller onun statüsünü sağlar

4

Toplumun belirli sınıflara göre ayrılmasıdır. Bir doktor ile bir işçiye duyulan saygı farklıdır bu durum statü farkından kaynaklanır. Statüler toplumun birbirinden ayrılmasın sebep olur.

5

Toplumsal statü bireyin toplum içindeki yeri ve konumudur. Bu yeri ve kişinin çevresindekiler ona uygun görülerek belirler ya da birey kendi çabasıyla elde eder. Birey toplum içinde bulunduğu konum ona haklar ve görevler getirir. Birey bu haklardan yararlanır ve konumunun gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirir.

4

Toplumsal statü, bireyin bir toplumun içinde yer aldığı konumudur. Toplumsal statü bir hiyerarşi içerir. Bir toplumda lider olan kişi o toplumdaki diğer kişiler tarafından sevilir. O kişi saygıdeğerdir ve toplumun diğer üyelerinden üstündür. Toplumdaki kişiler onun davranışlarına uyum gösterirler.

5

Kişinin yaşadığı ortamdaki sosyal durumunu betimler. Evdeki işyerindeki mahallesindeki konumu bu statüye göre şekillenir. Aldığınız eğitim ahlaki duruşunuz davranışlarınız görgünüz mesleğiniz sosyal statünüzü belirleyici en temel faktörlerden birkaçıdır.

5

Toplumsal statü kişinin veya bağlı bulunduğu sosyal zümrenin toplum nezdinde ne ifade ettiği ile alakalı bir durumdur. Şöyle ki kişinin toplum içerisindeki mesleği, eğitim durumu, ailesinin köklülüğü zenginliği gibi etmenleri toplumsal statü belirleyici şeyler olmuştur. Toplumsal statünüze size doğum ile gelen bir hak olabileceği gibi sonradan da değişebilen bir olgudur.

Toplumsal Statü ortalama puanı 4.7

1 çok kötü, 2 kötü, 3 orta, 4 iyi, 5 çok iyi.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler