4.8

Ahlak kuralları

önce - diğer kategorisine Gürcan ekledi.
7 yorum    -   paylaş        

iyi puan

5

Bir toplumun bireylerinin kültürel, dini ve sosyal açıdan uymakla mükellef olduğu genel olarak kabul gören kurallardır. Yaptırımı hukuk kuralları gibi değildir, somut yargılama ve cezası yoktur. Ancak ahlak kurallarına uymamak toplumun tepkisine ve dışlamasına yol açabilir.

4

Halk arasında ahlaki konularda kadın erkek ilişkilerinde sınırları aşan cinsel eğilimli insanların yaptığı hatalar veya halk arasında yapılması uygun görülmeyen hukuki yaptırımı olmayan kurallardır

5

Herkesin kesinlikle uyması gereken yazılı olmayan kurallardır. Bu kurallar uzun süre toplumsal olayların yaşanması neticesinde ortaya çıkmış, toplum içinde yaşamanın vazgeçilmez bir gereğidir. Toplumda ahlak kurallarına uygun davranış gösterilmeyenler, dışlanır ve kınanır. Bir daha toplum tarafından kendilerine olan güven kaybolduğu için kötü bir değer yarısına damgası yer. Bunun için ahlak kurallarına uymak kişiyi toplum tarafından itibar kazandırır. herkesin güvenini kazanarak toplumu içinde huzurlu ve mutlu bir yaşam sürer. Bunun aksini yapanlar toplum tarafından dışlanarak insan ilişkilerinde sorunlar yaşarlar.

5

Daha iyi bir toplumda yaşayabilmemiz için her bireyin.uyması gereken yazılı olmayan kurallardir.Ahlak kuralları daha etik bir toplumda yaşamamız için var olan kurallardır çünkü toplum için belli başlı kurallardan biridir uymayan kişiler ise pek toplum tarafından pek iyi karşılanmaz o yüzden her bireyin kendine düşen sorumlulukları yapmasi gerekir daha güzel bir toplumda yasamak istiyorsak herkes üstüne düşen sorumlulukları yetirirse çok güzel bir toplumda yaşarız

5

Ahlak kuralları toplumu ve bireyi ilgilendiren ,İnsanların kültürel ,sosyal ,dini vb açıdan nasıl davranması gerektiğini , neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirleyen kurallar bütünüdür.Ahlak kişinin vicdanına kalmış durumdur.Örneğin ; insanlara karşı yardımcı olmaya çalışmak , insanlara kötü söz söylememek, başkalarının eşyalarını izinsiz kullanmamak , nezaket kurallarına uymak , emanetlere sahip çıkmak , toplum kurallarına uymak gibi ahlak kuralları vardır.Bu kurallar toplumun her kesimi tarafından bilinir.Fakat bazı insanlar tarafından uygulanmaz.

5

Uyulması gereken belli başlı ahlak kuralları vardır bu kurallara uymak lazım toplum içinde yaşıyorsak ayıp olan saygısız olan davranışlar vardır özelikle bizim toplumumuzda önemlidir bu tür davranışlar yabancı toplumlarda çok önemsenmez.

paylaş - şikayet
5

Geçmişten günümüze akıp gelen zaman içerisinde süzgeçlerden geçerek şekillenmiş ve toplumun geneli tarafından kabul görmüş yazılı olmayan kurallardır. Toplumun tecrübeleriyle temeli oluşmuş bu kurallara zamanın şartlarına göre yeni ekleme ve çıkarmalar da yine o toplum tarafından farkında olmadan yapılmaktadır. Vicdana aykırı olmayan bu yazısız kurallar bir toplumu bir arada tutan en önemli bağdır.

paylaş - şikayet

Ahlak kuralları ortalama puanı 4.8

1 çok kötü, 2 kötü, 3 orta, 4 iyi, 5 çok iyi.

para kazan