+4

Sizce zinanın cezası olmalı mıdır?

    -   Görüş
4 0
5 yanıt   -  
+1

Bence her suçun cezası olduğu gibi zinanın da bir cezası olmalıdır. Suç ve ceza sistemi işlemezse bu ülkede adaleti nasıl tesis edeceksin, herkes bir birinin hakkını gasp eder, devlet diye bir şey kalmaz ortalık sapık ve teröristlerden, mafyadan geçilmez. Hatta zinanın cezası biraz daha ağır olması gerekir.

1 0
paylaş
+1

Öncelikle zinanin tanımını yapmak gerekir. Zina : Eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken karşı cinsle cinsi münasebet halinde olması halidir. Ve aldatilan eş boşanma davası açabilir hakkına haizdir.
eski türk ceza kanunu bu suçu 6 aydan 30 aya kadar hapis cezası nı uygun görmüştür. Ancak uygulamada aldatan Kadın için erkeğin evli olup olmadığına bakılmaksızın suç sayılması ve aldatan erkeğin karşı cinsle ilişki kurduğu kadının bekar olması ve ayrı ev tutmak suretiyle birlikte yaşaması ceza için gerekli nitelik olup, Anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı bulunduğundan 1996-1998 yıllarında değişikliğe gidilmiş . 2004 yılında ise suç kapsamından AB üyelik müzakereleri nedeniyle , sadece boşanma nedeni olarak kalmıştır. O günkü resmi gazetede yayımlanamamıştır.

Şimdi sorunuza geleyim bir fiilin suç isnat etmesi için kanunlara , düzenlemelere ve Ahlak a aykırı olan tutum ve durumlardır . İş bu nedenle , zinanin suç sayılması yeniden aile koruyucu bir önlem olarak mutlaka gelmesi gerekir.
Zaten bu durum Avrupa insan hakları sözleşmesinde bile 8. Ve 12. Maddelerinde mevcut .
Bunu tekrar söyleme gereği duyuyorum zina eylemi kanunen suç isnat etmesi için tarafların evlilik müessesesi ile birbirine bağlı olması gerekir. Zina evlilikleri kurtarma yolunda bir önlem olarak düşünmeliyiz .

1 0
paylaş
+1

Aslında bir cezası var sadece uygulanmıyor.

1 0
paylaş
+1

Evlilik kurumlarında aldatmanın cezası kesinlikle olmalıdır bence. Bu durumlarda aldatan eşte ceza almalıdır. Ama maalesef boşanma aşamasında bile barış teklif edilebiliyor bu durumdaki kişilere. Çok yazık. Onun dışında şeriatle yönetilen yerlerde zina zaten suç sayılıyor.

1 0
paylaş
+1

Şeriat ülkelerde zina yapanlar çok ağır cezalandırılıyor. Zina her iki tarafın kendi rızasıyla yapıldığı ve Allah'ın emrine karşı gelindiği suç olarak görülmektedir. Ülkemizde Zina yapmanın değil, fuhuş yapılmasının önüne geçilmesi ve cezalandırılması ile adalet işliyor.

1 0
paylaş

Aradığın bilgi, eğlence ve arkadaşlar burada.