zamanaşımı

hepsi | bugün   5 entry   -

1

kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre.

0

bir işin üstünden belli bir zaman geçerek olayın geçersiz bir zaman haline gelmesi geçen süre aşımı.

0

herhangi bir iş için verilen sürenin dolmasına zamanaşımı denir örneğin herhangi bir davada belli bir yıl geçtikten sonra o dava zamanaşımına uğrayarak düşer

0

bir cezanın, cezalandırma etkisinin kalmadığı süredir. zaman aşımına uğrayan ceza cezalandırıcı etkisini kaybetmiş olur. çünkü cezanın zamaniliği esastır. bazı sözleşmelerde de sözleşmenin zaman aşımı belirtilir.

1

bir şeyin kanunda yazılı olan süreler dahilinde olmadan yani bu süreleri geçmesi sonucunda kendisinin olan bir yükümlülükten yada cezadan kurtulmasıdır.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.