tıbbi sekreter

hepsi | bugün   4 entry   -

0

sağlıkla ilgili istatistik verileri ve kurum içi veya dışı yazışmaları yapan, hasta kayıt dosyalarının arşivinden sorumlu ve hasta kabul işlemlerinde veya tıbbi sekreter olarak çalışabilen insanlardır.

2

tıbbi sekreter, sağlıkla ilgili istatistikî verileri derleyen, bilimsel metotlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten, bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen,sağlık bakanlığımca tescil edilen bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

0

yeni çıkan bir meslek ve üniversite bölümüdür. hataya sertifika alıp da okunabilen bir meslek. arzı çok talebe az bar meslek. özel hastanelerde asgari ücretle çalışırlar.

0

bir sağlık kurumunda o kurum ile ilgili olarak oluşturulan istatistikleri yapan onları düzenleyen bunların rapor haline getirilerek gerekli yerlere gönderen insan.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.