tanzimat

hepsi | bugün   2 entry   -

0

idari işlerin düzenli bir hale konulması ve bunun için alınan tedbirler ve yapılan işler, ıslahat, reform da denilebilir.

1

tanzimât, osmanlı imparatorluğu'nda 1839 yılında tanzimât fermânı olarak bilinen gülhane hatt-ı şerifi'nin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır. sözcük anlamı "düzenlemeler, reformlar" demektir. batı dillerinde genellikle osmanlı reformu deyimi kullanılmaktadır. tanzimât dönemi 1876'da ıı.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.