sosyal fobi

hepsi | bugün   6 entry   -

2

toplum içerisinde yanınızda başka insanlar varken konuşamamak,telefonla görüşememek yemek yiyememek veya donup kalmak kısacası yalnızken çok rahat yapacağı şeyleri yapamamaktadır olarak tanımlanabilir,sosyal fobisi olan insanlar insanlar içerisinde yoğun kaygı hisseder.

0

sosyal ortamlara girmekten kaygı duyan insanların durumudur. insanların işlevselliğini oldukça olumsuz etkiler. çünkü hayat, sosyal olmayı gerektirir.

0

sosyal medya hastalığı olanların, gerçek dünya ile bağının kopması ile daha da yaygınlaşmış olan günümüz hastalığıdır.
sosyal mecralara bir dakika bakmasa bütün gündemi kaçırır korkusu. ve bir ortama girdiğinde tek sosyal aktivitesi telefonu acınası kişilerdir.

0

sosyal ortamlara girme konusunda kaygı duyma durumudur. otobüse binme, biriyle tanışma, bankaya gidip para çekme vb. birçok durum bu fobiye sahip insanlar için kaygı vericidir. kendi dünyalarında yaşarlar.

1

kaygı bozukluğu anlamında kullanılan sosyal fobi insanların başkaları tarafından küçük görüneceğini düşünmesinden kaynaklanır.

0

antisosyal ve asosyallikle alakasi yoktur
sosyofobi diye de kisaltilan bu bokun asil hedefi her zaman ki$inin kendisidir, antisosyallik ya da asosyallik bunun uzantisi olarak geli$ebilir, fobinin yen etkileri olarak yani.
antisosyallik ve asosyallik bamba$ka $eylerdir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.