somutlama

hepsi | bugün   4 entry   -

0

eğretileme, benzetme, örnekseme gibi söz sanatları aracılığıyla soyut kavramları, somut anlamlı sözcüklerle adlandırma ve anlatma yöntemi.

0

soyut olan şeylerin somut olarak gösterilmesidir. özellikle küçük çocukların eğitim ve öğretimi için kullanılan bir anlatım tekniğidir. bu teknik için yaratıcı düşünmek gerekir.

0

duyularla algılanamayan şeylerin duyularla algılanabilir hale getirilmesidir.

0

soyut olan bir nesneyi somut olarak yani beş duyu organımız ile algılanmasının sağlamaktır soyut hiçbir şekilde duygu veya düşünce gibi beş duyu organımızdan uzak olan kelimelerdir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.