şiir

hepsi | bugün   3 entry   -

1

ozanlar tarafından kaleme alınan, dörtlüklerden oluşan, anlamlı yazılardır. bir sürü şiir çeşidi bulunmaktadır. epik, didaktik, pastoral, lirik, satirik gibi bir çok çeşidi bulunmaktadır.

1

şiir, düz kelime anlamına ek olmak üzere ya da yerine anlamlar oluşturmak için dilin ses estetiği veya ses sembolizmi ve ölçü gibi estetik ve ritmik özelliklerini kullanan bir edebiyat türüdür. şiir, sümerlerin gılgamış destanı’na kadar uzanan köklü bir tarihe sahiptir.

1

duygulardan, düşüncelerden, düşlerden, özlemlerden vb. süzülmüş yaşantı birikimleri olarak, ozanların, sözcüklerin sözlük anlamlarına kimi zaman değişik anlamlar da yükleyerek, dil içinde özel bir dil yaratarak oluşturdukları, imgelerden, simgelerden, s öz sanatlarından, ritimden, uyumdan vb. yararlanarak ortaya koydukları, okurda estetik duygular uyandıran yazın ürünü. yazınsal bir anlatım biçimi olarak düzyazı sayılmayan yazın ürünü.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler