şehzade

hepsi | bugün   5 entry   -

0

osmanlı devleti'nde padişahın erkek çocukları ile yine bu çocukların soyundan gelen erkek çocuklarına verilmiş olan bir unvandır.

1

şehzade, padişah oğullarına ve onların erkek çocuklarına verilen unvandır. şehzade, osmanlı devleti'nde padişahın erkek çocuklarına verilen unvandır. aynı şekilde şehzadelerin de çocukları bu unvanı alırlar ve kendi erkek çocuklarına da geçirirlerdi

0

osmanlı döneminde padişahların erkek çocukları olduğu zaman onlara şehzade denilir.

0

padişah oğullarına verilen isimdir. babadan oğula döneminde en çok önem verilen erkek çocuklarıdır, şehzadelerdir.

1

eski zamanlarda padişahın tüm erkek çocukları için kullanılan padişah oğlu anlamına gelen sözdür.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.