şehzade

hepsi | bugün   8 entry   -

1

osmanlı devleti'nde padişahın erkek çocukları ile yine bu çocukların soyundan gelen erkek çocuklarına verilmiş olan bir unvandır.

2

şehzade, padişah oğullarına ve onların erkek çocuklarına verilen unvandır. şehzade, osmanlı devleti'nde padişahın erkek çocuklarına verilen unvandır. aynı şekilde şehzadelerin de çocukları bu unvanı alırlar ve kendi erkek çocuklarına da geçirirlerdi

1

osmanlı döneminde padişahların erkek çocukları olduğu zaman onlara şehzade denilir.

1

padişah oğullarına verilen isimdir. babadan oğula döneminde en çok önem verilen erkek çocuklarıdır, şehzadelerdir.

2

eski zamanlarda padişahın tüm erkek çocukları için kullanılan padişah oğlu anlamına gelen sözdür.

1

osmanlı devletinde padişah soyundan gelenlere verilen bir makamdır. genelde bunlar devlet yönetimine özel olarak hazırlanırlar. yabancı dil ve iyi eğitim alırlar. ülkenin gelecekte yönetimi görevi bunlar arasından seçilir.

1

padişahın kız kardeşinin çocuklarına verilmeyen bir ünvandır.
şehzade ünvanı erkekten erkeğe geçer.
yani şehzade her zaman padişahın çocuğu ünvanıdır.

0

osmanlı imparatorluğunda, osmanlı sülalesinin erkek çocukları hakkında kullanılan tabir.
aslı şâh-zâdedir. ve o dönemlerde şehzadeler belli bir süre sonra illere vali olarak da atanıyorlar

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.