seçim tutanağı

hepsi | bugün   4 entry   -

1

seçimlerde sandık başkanının çıkan oyları saydıktan sonra adayların aldıkları oyların rakam ve yazıyla yazılıp yüksek seçim kuruluna teslim ettiği tutanaklardır.

2

seçim sandıkları açılıp oylar sayıldıktan sonra düzenlenen resmi evraktır

0

özellikle miletvekili seçiminde, yetkili kurulca seçim sonuçlarının tespit edildiği resmi belge.seçim mazbatası da denilebilir.

0

bir seçim sonunda seçilenlerin, özellikle genel seçimlerde milletvekili seçilenlerin, seçimlere ilişkin yasa, tüzük ve yönetmeliklerin koşullarına uygun olarak seçildiklerini saptayan yetkili kurul belgesi.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.