sağlık ocağı

hepsi | bugün   12 entry   -

2

hastanelerden küçük genellikle sağlık kontrolü için ya da grip nezle öksürük boğaz ağrısı gibi hastalıkları tedavi eden yer

2

hastanelerden küçük köylerde bulunan sağlık kurulumudur devlete bağlıdır. .

2

mahallelerde bulunan aile hekimi de atanan, daha çok tedavi değil de ilaç yazdırmak için tercih edilen sağlık kurumu.

1

ara sokaklarda bulunan hastanenin alt kademesi ve ana noktası diye bilinen hasta kontrol merkezidir

2

hemen hemen her köyde bulunan acil durumlarda başvurulan sağlık alanlarıdır. bence faydalı ama şuanda sağlık ocaklarına pek önem verilmiyor gibi.

2

köy kasaba ve büyük mahallerde bulunan küçük hastahane benzeri sağlık merkezleridir. aile hekimlerinin tarafından yönetilen daha çok kontrol amaçlı ve recete yazdırılmak için kullanılan sağlık kuruluşları.

2

köylerde olan sağlık bakanlığına bağlı sağlık kurumu dur mesela nufusu ama olan yerlerde bulunur çünkü az nüfuslu bir yere hastane yapmak doğru olmaz o yüzden sağlık ocağı yaparlar.

2

mahallelerde hastanelere yardımcı kuruluş olduğunu düşündüğüm daha çok sürekli ilaç kullananların ilaçlarını yazdırmak için gittiği, bebeklerin aşılarını takip eden küçük sağlık kuruluşu.

1

hastanelerin yükünün hafifletilmesi açısından yapılmış yararlı bir mecra.

2

mahalle semt, ilçe ve illerde bulunan ufak tefek rahatsızlıklar için gidilebilen hastahanelere yardımcı olmak amaçlı kurulmuş yerlerdir.

1

çoğu mahallede olan bir sağlık kuruluşudur. doktor, ebe, hemşire bulunur. basit iş ve işlemler yapılır. basit muayeneler, iğne, reççete yazma, kontrol vb.

1

sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.