özet beyan

hepsi | bugün   2 entry   -

0

ithal ve ihraç edilecek eşyanın gümrüğe geldiğini gösteren bir belgedir.manifestolar nakliyeciler tarafından eşya konşimentosuna göre doldurularak ilgili gümrüğe verilir.

1

özet beyan, en basit tanımı ile türkiye gümrük bölgesi'ne girecek eşyanın giriş gümrük idaresine varmadan önce ve çıkacak eşyanın çıkış gümrük idaresinden çıkmadan önce elektronik yolla verilen eşya beyanıdır. türkiye gümrük bölgesi'ne giren ve çıkan eşya için özet beyan verilir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.