nazire

hepsi | bugün   2 entry   -

0

bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiir.divan edebiyatı nazım türüdür.nazire geleneği türk edebiyatına iran edebiyatından geçmiştir.

0

söz ve davranışlar için kullanılan bir terim olup benzetilerek ya da karşılık olarak yapılan davranış ya da söylenen söz anlamına gelmektedir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.