mütenasip

hepsi | bugün   1 entry   -

1

iyice türkçeleşse de dilimize arapçadan geçen bir kelime ve uygunluk manasına gelen tenasüpten türemiş olan mütenasip birbirine uygun, uyumlu, orantılı anlamlarına gelmektedir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.