mutasavvıf

hepsi | bugün   1 entry   -

1

insanların tasavvuf inançlarını en iyi bir şekilde benimsemeleri kendilerini yaradana her yönden adayan insanlara denir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.