kut

hepsi | bugün   2 entry   -

0

devleti yönetme yetkisinin göktanrı tarafından bir hükümdara ve onun ailesine verildiğine inanılan anlayıştır.yani ülke hükümdarın ve ailesinin ortak malıdır.

1

kut; türk, moğol ve altay şamanizminde ve halk inancında kutsal enerji, yaşam gücü. hut, kud, gut da denir. moğollar kutag, hutag derler.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.