kültür

hepsi | bugün   9 entry   -

0

tarihi toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları oluşturmada, sonraki nesillere aktarmada kullanılan insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür.

1

bir milletin etnik, tarihi ve geleneksel değerlerini kapsayan o millete ait bütünlüktür.

0

bir ülkenin ya da topluluğun geçmişinden gelen bilgi ve tecrübe birikimidir. kültür ne kadar zenginse toplum o kadar renkli olur. kültür, bir zenginliktir. ülkemiz, zengin kültürlüdür.

1

bir milletin çok uzun süreler önceden beri gelen ve bugüne kadar yapmış oldukları tavırlar davranışların bugüne kadar gelmesi.

1

her yörenin külturu farklidir adeti farklidir kültur anlamindaki sozluk budur bence

0

toplumları birbirinden ayıran, geçmişten bugüne kadar değişerek devam eden, kendine has sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır.

0

bir milletin kendisine has özellikleri. yemekleri oyunları, düğünleri vb. her ülkenin veya bölgenin kendisine has kültürü vardır. çok çeşitli kültürler var.

1

bir milletin örf ve adetleridir .

0

bir milletin maddi ve manevi tüm değerlerine denir. mesela türklerin kültürü çok gelişmiştir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.