kanun

hepsi | bugün   8 entry   -

2

kanun veya yasa, bir anayasal hukuk rejiminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. kanunlar, tüzükler, yönetmelikler birer hukuk kuralıdır. yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne mevzuat denir. dar anlamında kanun, yasama organınca yapılan kanun adıyla gerçekleştirilen işlerdir. hukukla paralel anlamlılık taşır ancak hukukun öğelerinden sadece biri ve hukuk kaynaklarından sadece biridir. kanun, yazılı veya yazısız olabilir.

0

yasa ,kural anlamına gelmektedir.

0

toplum hayatını, devlet işleyişini, vatandaşların görevlerini, sorumluluklarını vb. her konuda yazılı olan kurallardır. birçok kanun vardır. örneğin; çocuk koruma kanunu.

0

toplumun ve her şeyin bir kanunu vardır. evrenin bile. kanunsuz hiçbir şey düzgün gitmez. kanun kendisiyle beraber adalet, eşitlik gibi kavramlarına yanında getirir.

0

devletin koyduğu yasalardır uymak zorunludur. uymayanlar ceza verilir.

0

devletin koyduğu kurallara kanun denir. adil ve sorunsuz bir hayat için bu kanunlar vardır.

1

diğer anlamı yasadır. toplumsal olarak kabul edilmiş kuralların mahkemelerce onaylanmış ve yapılmadığı taktirde cezası olan davranışlardır.

1

bir yerde güzel bir şekilde yaşamak amacı ile insanların arasında her hangi bir sorun yaşanmaması için çıkarılan kurallar.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.