kadirşinas

hepsi | bugün   1 entry   -

1

eski insanların en büyük hasletlerinden olan kadirşinaslık değer bilir, kadir kıymet bilir anlamlarına gelmektedir. farsça kökenlidir ve değer mânasındaki kadir kelimesiyle, anlayan ve bilen mânasındaki şinas kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.