ırkçı

hepsi | bugün   6 entry   -

0

ırkçı; bir toplum bilimi terimidir. dil bilgisi yönünden türkçe'de sıfat olarak kullanılır.
ırkçılık yanlısı olan, rasist

ırkçı, insan ırklarının renk ve fiziki şekil esas alınarak birbirlerinden üstünlüğünü temel alan ırkçılık felsefesini benimsemiş kişilere verilen addır. ırkçı insanların göstermiş olduğu bu tutuma ise "ırkçılık" adı verilmektedir.

0

insanları ırkına göre ayrıma tabi tutan, diğer ırklardan nefret eden, yeryüzünde tek kendi ırkına sahip çıkan insanlığın yüz karısı bir zihniyettir.

1

insanları ırklara göre ayıran, kendi ırkını üstün gören, ırkçılık yapan kişiye ırkçı denir. ırkçılık yapan kişi suç işlemiş olur. çünkü ırkçılık toplumsal birliği bozar. farklı ırkların yer aldığı toplumların huzurunu bozar.

1

insanların ırkını ayırmaktır. örneğin siyah-beyaz ayrımcılığı gibi bu oldukça kötü bir davranıştır. insanlar arasındaki bağları çok etkiler.

0

kendi dilinden ve milletinden başka bir toplumu sevmeyen zihniyete denir

0

dar beyinli

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.