ikicilik

hepsi | bugün   2 entry   -

1

birbirine karşıt olan durumların her konuda var olduğunu savunan görüştür. örnek vermek gerekirse, iyilik ve kötülük, ruh ve madde, örnek olarak verilebilmektedir.

1

ikicilik bir felsefi akımdır. düalizm olarak da adlandırılır ve herhangi bir konuda veya alanda birbirlerine indirgenemeyen iki karşıt görüşün varlığını ileri sürmeyi anlatmak için kullanılır.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.