hipotez

hepsi | bugün   6 entry   -

1

araştırmacını bir önermeden yola çıkarak bilimsel yöntemle olaylar arasında ilişkiler kurması ve olayları bir nedene bağlaması üzerine tasarlanan ve geçerli sayılan bir önermedir.

1

bir yerde meydana gelen bir şeyin nasıl yapılacağı nasıl açıklanacağını düşünmek demektir.hipotezler öncelikle bilimsel olarak yapılır.

0

bilimsel düşünce.

0

varsayım, geçici çözüm yolu. hipotezin beş tane temel özelliği vardır bu beş temel özelliğe dayalı da üç muhtemel sonucu vardır. beş temel özellik üç muhtemel sonucu çıkarmıyorsa bütün varsayımlar çöptür.

0

teori haline gelmemiş bilimsel iddialardır. üzerinde araştırmalar yapılarak ispatlamaya muhtaçtır.

1

hipotez, bilimsel yöntemde olaylar arasında ilişkiler kurmak ve olayları bir nedene bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önermedir. bilimsel bir ifadenin hipotez kabul edilebilmesi için sınanabilmesi gerekir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.