gütmek

hepsi | bugün   5 entry   -

2

evcil bir hayvan sürüsünü ya da evcil bir hayvanı önüne alarak otlaklarda otlatma işine denilmektedir. bir topluluğu belli bir amaca yönlendirme anlamı da vardır.

1

evcil bir hayvanı ya da evcil hayvan sürüsünü önüne katıp otlaklara götürmek ve onlara oralarda göz kulak olmak.bir duyguyu, düşünceyi ya da ilkeyi içinde taşımak ya da gerçekleştirmeye çalışmak.

0

sürüyü yönlendirmek. sürüye liderlik yapmak.

0

koyun, keçi ve inek gibi evcil hayvanları sürü halinde taze otlarla beslenmesini sağlamak amacıyla otlaklara çıkararak onlara oralarda göz kulak olmak.

1

sürü, tek tek hayvanları bir gruba bir araya getirme, grubun bakımını yapma ve grubu bir yerden bir yere taşıma (ya da bunların herhangi bir kombinasyonu) eylemidir. sürü, yabani hayvanlarda sürüler oluşturan hayvanların işlemine ya da bir amaç için sürüleri oluşturan insan müdahalesine atıfta bulunabilir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.