göçler

hepsi | bugün   3 entry   -

0

nüfusun geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesidir.göçler, hızlı nüfus artışının doğal bir sonucudur.bir bölgedeki nüfusun, artmasında veya azalmasında göçlerin büyük etkisi vardır.

0

iç göç ve dış göç olarak ikiye ayrılır. bir ülkenin ya da bölgenin içinde bir yerden bir yere yapılan göçler, içgtöçlerdir. dışarıya yapılan göçler ise dış göç adını alır.

1

savaş, hastalık, ekonomik buhran, siyasi gerilim, toplum düzeninin bozulması gibi durumlarda, aile ya da toplum olarak, bulundukları vatanı veya bölgeyi terk ederek yeni bir ülkeye veya bölgeye taşınma durumuna göç denir. iç ve dış göçler olmak üzere ikiye ayrılır

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.