genel müdür

hepsi | bugün   2 entry   -

1

herhangibir firmanın ve oraya ilgili tüm işlerden haberdar olan, en yetkili kişi ve en üst makamdır.

0

limited şirketlerde iki ortaklı durumlarda hisse sahiplerinden birinin atandığı ünvan büyük holding ve fabrikalarda ortaklıkran bağımsız şirket yönetimin bir alt kademesine görevlendirilen kişilerdir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.