fizik

hepsi | bugün   2 entry   -

1

fizik, madde ile enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar yapan uygulamalı bir bilim dalıdır. fizik bilimi insanların doğada gerçekleşen olayları açıklama isteğinden doğdu. bu duruma uygun bir başka tanımla; fizik; doğayı anlama, doğal olayların neden ve sonuçlarının öğrenme ve bunları matematiksel metotlarla ifade etme işidir. fizik bilimiyle uğraşan bilim insanlarına fizikçi denir. fizikçi bilimsel metotlar kullanarak maddenin temel özeliklerini inceler. bu incelemelerini yaparken fizik biliminin sorgulanabilir, denenebilir, yanlışlanabilir ve elde edilen verilere dayandırılabilir olduğunu bilir.

1

maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında kalan genel özelliklerini, genel ya da geçici yasalara bağlı, deney yoluyla incelenebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen durum ve devnimlerini konu alan bilim dalına fizik denir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.