faşist

hepsi | bugün   4 entry   -

0

radikal milliyetçi siyasi ideoloji benimsemiş, sadece kendi doğrularına inanan, başkasının düşüncesine saygı göstermeyen ve kendi gibi düşünmeyeni dışlayan baskıcı kişidir.

0

italya da 1922-1943 yılları arasında etkin olmuş, mesleklek gruplarına dayanan sadece kendi devletinin büyümesini genişlemesini isteyen büyün yetklilerin hatta olağanüstü yetkilerin bile tek partide toplanmasını isteyen düzenin yandaşlarına faşist denir. şimdiki zamanlarda aşırı ulusalcı ve baskıcı bir düzen isteyen kıişilere verilen sıfat.

0

dediğim dedik, çaldığım düdük anlayışına sahip insanlar için kullanılan bir ifadedir. herkesin aynı düşünmesini, herkesin kendisine saygı duymasını, her şeyi kendisinin bildiğini düşünen. baskıcı, zorba, saygısız kişileri tanımlar. aynı ad ile siyasi rejimler de kurulmuştur.

0

ilk kez italya'da mussolini tarafından ortaya çıkarılmış "ben işçi sınıfının yanındayım ama sadece italyan işçilerinin" denilerek, sosyalist görüşe milliyetçilik katılarak reforma uğramış ve en nihayetinde nasyonal sosyalizm denilen yarı-sağcı, yarı-solcu ama tam olarak nereye yerleştirileceği bilinemeyen görüşe tabi insanlara verilen bir sıfattır. günümüzde ulusalcı her türlü görüşe atfedilir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.