dinci ahlaksızlığı

1

kavram kargaşasına uğramış bir söz öbeği olabilir. dinci kelimesi ile dindar kelimesi aynı kavramlara denk düşmez. birincisi tarihe bakıldığı zaman ahlak ilkelerinin çıkış noktalarının dinler olduğunu göreceğiz. eğer bir insan dindar ise dininin emirlerini bilir ve bunlara uymaya çalışır. her din evrensel ahlak ilkelerinin büyük çoğunluğunu taşır. bu durumda dindar ve ahlaksız kelimeleri aynı öbek içinde anlam bozukluğuna sebep olur. dindar görünümlü olup her ahlaksızlığı yapan kişiler aslında dinin getirdiği ahlak kurallarına inanmıyor sadece bu dünyanın nimetlerinden her yolu mubah sayarak yararlanma arzusundadır.

1 entry daha başa dön ↑

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.