çelişkiye düşmek

1

ınsanların sözleri ya da davranışları sözleri ile davranışları birbirini tutmaması birbiriyle çelişmesi anlamına gelen bir sözdür

1 entry daha başa dön ↑

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.