kulağına kar suyu kaçmak

1

ınsanların rahatını bozan bir haber işitmesi sıkışık bir duruma düşmesi anlamına gelen bir sözdür

1 entry daha başa dön ↑

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.