eğitim

hepsi | bugün   4 entry   -

1

insanın yeteneklernin, özellikle ahlak yetkilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi, bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü.

0

bir kişinin küçüklükten büyüyünce ye kadar gördüğü ders, ahlaki sistemdir. ama türkiye'de eğitim bir türlü düzenlenemiyor.

0

doğuştan itibaren bireye ailede başlayarak, okul hayatı boyunca da hem manevi hem de kültürel açıdan verilen temel ve ötesi bilgilerin bütünü.
eğitimin temeli ailede başlar, aile yoksa ortada bir birey de yoktur.

0

çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye
sadece kolejinizde değil eğitim işlerinin tümünde güvenilir bir danışman olabilirim.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.