dili dolaşmak

hepsi | bugün   7 entry   -

0

korku, hastalık veya bir heyecan sebebiyle söyleyeceği şeyi karıştırmak, şaşırmak, açık olarak kolay bir şekilde ifade edememek anlamı taşır.

0

bir insanın bir olaydan dolayı başına gelen korkudan yada utanma hislerinden yada başka sebeplerden söyleyeceklerini doğru söyleyememesi.

0

korku, heyecan, utagaçlık gibi durumlarda söylemek istediğin şeyi söyleyememek veyahut düzenini bozarak söylemek anlamına gelmektedir.

0

dili dolaşmak deyimi utangaçlık,korku,coşku,sarhoşluk ya da hastalık gibi söyleyeceğini şaşırıp karıştırmak,söyleyeceğinin düzeni bozulmak.

0

ne diyeceğini bilememek eli ayağına karışmak veya korku ve heyecan anında ne söyleyeceğini karıştırmak düzeni bozulmak.

0

söylemek istediği şeyi tam ve açık olarak söyleyememe halidir. dili dolaşan kişi çoğu zaman heyecanın mağduru olmuştur. aşırı heyecan yapan kişilerin dilinin dolaştığı çokça görülmüştür.

0

bir kişinin konuşurken çok heyecanlanma ya da ne diyeceğini şaşırması nedeniyle kendisini tam anlamıyla ifade edememesi durumunu belirtir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.